Strategie & Positionering

Kijk je naar de ziekte, of zie je de mens?

O2PZ

De opdracht:

Ontwikkel een positionering en communicatiestrategie voor het programma Optimalisatie Onderwijs voor Palliatieve Zorg. Doel van dit programma is beter onderwijs voor (aankomende) zorgprofessionals. Steeds meer mensen worden chronisch ziek en hebben daardoor langere tijd palliatieve zorg nodig. Daarbij moet het gaan over de kwaliteit van leven en niet alleen over de laatste fase van het leven. O2PZ werkt aan deze optimalisatie van onderwijs, door een onderwijsraamwerk op te stellen en samen met vertegenwoordigers van MBO, HBO en WO palliatieve zorg in de curricula te borgen. Bij aanvang van het programma was een goede en heldere positionering nodig en een strategie om alle communicatiedoelstellingen te behalen.

Doelgroep:

Directies, beleidsmedewerkers en docenten van MBO-, HBO- en WO-onderwijsinstellingen op het gebied van geneeskunde en zorg.

Onze oplossing:

We hebben palliatieve zorg gepositioneerd langs 4 dimensies, die iemand in de palliatieve fase ervaart: de fysieke-, emotionele-, sociale- en zingevingsdimensie. De gedachte daarachter is dat je moet kijken naar de mens en niet alleen naar de patiĆ«nt. Daar hebben we een tagline voor ontworpen, een visuele huisstijl en alle bijpassende uitingen. De communicatiestrategie was vooral gericht op het vertellen van verhalen door zorgprofessionals, over hoe zij naar de mens kijken en daardoor andersoortige, betere, zorg konden verlenen. Door middel van storytellingworkshops aan de verschillende werkgroepen, hebben we de ambassadeurs geleerd het verhaal van O2PZ, hun eigen instelling en hun persoonlijke verhaal te verbinden en over te brengen aan de doelgroepen. 

Daarnaast hebben we verschillende communicatiemiddelen gemaakt, zoals een minidocumentaire, een animatievideo over het programma zelf, diverse huisstijluitingen en de vormgeving van o.a. het onderwijsraamwerk.

Inzet en effectiviteit:

Het programma had een looptijd van 2 jaar. In die tijd is er veel bereikt. Onder andere dus een onderwijsraamwerk dat richting biedt, maar ook een online database met een compleet overzicht van opleidingen en nascholingscursussen om zo versnippering tegen te gaan. 

Animatie:

Meer Strategie & Positionering stories